Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Årstidsfester

Fra keltisk tradition kendes 8 årstidsfester:
2 jævndøgnsfester
2 solhvervsfester
4 fester midtvejs mellem solhverv og jævndøgn.
 
Årstidsfesterne følger naturens rytme og knytter naturen ind i den nyskabende og genoprettende virksomhed, som er knyttet til Kristi gerning. Fejringen har en gudstjenestelig og en social side.
 
I gudstjenesten brugs symboler for de fire elementer, alteret opbygges med årstidens kendetegn, og nadveren fejres som en forvandlende handling, som gør os og medskabningen til en del af Kristi legeme.
 
Nadverritualet er inspireret fra et 1600 år gammelt papyrus-manuskript, som rummer en tidlig form af den koptiske Markus-liturgi.

Årstidsfester

Der er ingen begivenheder.