Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Alle Helgens dag

Alle Helgens søndag

Ved gudstjenesterne bekræfter kristne glæden over det evige liv.

Man tænker på personer der har været vidner om Jesus i deres liv. Det kan være i folks almindelige liv, det kan være der er sket mirakler og helbredelser ved personens forbøn eller mange har lært Jesus at kende ved personens tale eller handling.

Personen skiller sig altså ud og huskes som en der får andre til at se på Gud.