Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

David Serner i Israel

David Serner i Israel


# Notitser
Udgivet mandag d. 18. april 2016, kl. 20:46

David Serner med sin bror Jonas. David er sammen med sin kone Elisabeth udsendt af Bethlehehemskirken som præst i danske kirke. Jonas Serner er præst i Hjerm Sogn og på teologisk kursus i Israel. Brødrene nyder vand og sol. Bed fortsat for dem og deres familier.