Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Menighedsrådet i Bethlehems Sogn

Menighedsrådet i Bethlehems Sogn


# Notitser
Publish date Udgivet tirsdag d. 29. november 2016, kl. 21:44

Der har i efteråret 2016 været valg til menighedsrådene i hele landets folkekirker. I Bethlehemskirken var der også valg. Otte personer er valgt til menighedsrådet. Seks medlemmer og to suppleanter.


Derudover er Bethlehemskirkens sognepræst og kirkens andenpræst fødte medlemmer af menighedsrådet. Bethlehemskirkens missionspræst er i forbindelse med efterårets valg til menighedsrådet trådt ud af menighedsrådet ligesom tre andre nu tidligere medlemmer.


Ved gudstjenesten søndag d. 27. november blev det nye menighedsråd præsenteret og bedt for og de afgående medlemmer blev takket for deres indsats.


Man kan inden længe læse mere om det nye menighedsråds sammensætning og opgaver her på hjemmesiden.