Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Nyt Christfulness onlinekursus!!

Nyt Christfulness onlinekursus!!


# Notitser
Publish date Udgivet mandag d. 2. januar 2017, kl. 21:21

Onlinekurset er en hjælp til at styrke sit eget fromhedsliv og til at møde menneskers behov for en praksis der giver hvile i sindet.


Hvad er Christfulness?

Christfulness er sammensat af det engelske ord for Kristus "Christ" og "fulness" som betyder mættelse eller fylde. Christfulness betyder altså at være fyldt eller mættet af Kristus, omgivet og gennemtrængt at ham.

Christfulness handler om opmærksomt og ikke-dømmende nærvær i verden i forhold til sig selv, Gud og andre mennesker.

Christfulness handler om at erfare sig selv som elsket af Gud og om at give denne kærlighed videre til andre.


Christfulness henter sin inspiration fra Jesus Kristus i hans relation til mennesker og til Gud, hans himmelske Far.


Hvad kan Christfulness betyde i din hverdag?

Christfulness giver dig en daglig bønspraksis, hvor du genfinder en indre ro i visheden om Guds kærlighed. Derved kan du reducere stress i din hverdag.

Christfulness giver dig et andet perspektiv på de udfordringer, du møder, og på dine relationer.

Christfulness hjælper dig til at finde dit værd - ikke i dine præstationer, men i din persons center – dér, hvor du finder dig selv elsket af Gud.

Se om kurset og om hvordan du tilmelder dig her: https://trospraksis.simplero.com/page/2840-christf...