Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Næste Alphakursus afholdes i Byens Valgmenighed starter d. 25 februar 2019.

Næste Alphakursus afholdes i Byens Valgmenighed starter d. 25 februar 2019.


# Notitser
Udgivet onsdag d. 14. marts 2018, kl. 15:07

VI holder Alpha i samarbejde med Byens Valgmenighed.

Foråret 2019 afholdes Alphakurset i Byens Valgmenighed - det næste kursus i Bethlehemskirken starter i sept. 2019.

Læs mere her.