Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Hvad er et helbredende fællesskab?

Hvad er et helbredende fællesskab?


# Helbredende fællesskab
Udgivet mandag d. 11. november 2013, kl. 00:15

Bethlehemskirken, et helbredende fællesskab

Bethlehemsfællesskabets ledelse ønsker at fokusere på menigheden som et helbredende fællesskab. Hvad forstår vi ved et helbredende fællesskab? Helbredelse handler om at blive hel. Et helbredende fællesskab er derfor et fællesskab, hvor mennesker bliver hele mennesker. Det ord, som bruges i Det nye Testamente om helbredelse betyder også frelse. Helbredelse handler derfor om både krop, sjæl og ånd. Helbredelse er dels at blive rask, altså blive helbredt for forskellige sygdomme, fysisk eller psykisk. Helbredelse handler om frelse relationer, altså frihed fra livsødelæggende mønstre i ens liv, hvad enten det er dæmoniske kræfter eller dysfunktionelle relationer. Helbredelse handler mest af alt om relationen til Gud: at det er som elsket af Gud og skabt i Guds billede, at jeg bliver og er hvem jeg er.

Du kan her finde links til en række prædikener, som har været holdt i Bethlehemkirken, samt et par relevante artikler:

Må man helbrede på en søndag?

En døv blev heldbredt

Bøn for syge og anden forbøn

Fællesskab uden dømmesyge

At skelne mellem ånderne

Diakoni i mødet med den nye åndelighed

Niels Christian Hvidts forskning i mirakler og helbredelse