Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Heling af hjertet

Heling af hjertet


# Helbredende fællesskab
Udgivet af Ole Skjerbæk Madsen, mandag d. 21. oktober 2013, kl. 01:27

Heling af hjertet, en meditativ praksis til personlig helhed 

Nogle gange oplever vi at leve ved siden af os. Vi føler en dyb uro og ved ikke rigtigt om vi er noget værd i egne eller andre menneskers øjne. Vi sammenligner os måske med andre, og dybt utilfredse med dem eller os selv. En af oldkirkens store vismænd, Augustin, udtrykte det som sin erfaring: Hjertet er uroligt til det finder hvile i dig Gud!

Hjertet er udtryk for vor persons center. Heling af hjertet handler om at hvile i hjertet og blive hel i relationen til Gud, én selv og til andre mennesker. Man kan erfare heling af hjertet gennem andre menneskers forbøn – sådan som det sker f.eks. ved de gudstjenester vi kalder ”Identitet og livsforvandling”. Man kan også selv bede om heling af hjertet; det kan være som en forberdelse på at søge andres forbøn; det kan være en opfølgning derpå eller som en del af en proces med selvudvikling. Du følge denne plan, hvis du selv vil søge heling af hjertet; det er en kombination af meditation og bøn:

Sådan beder du om heling af hjertet

Kom Gud Helligånd i Jesu Kristi navn. Vis mig, hvordan Guds kærlighed netop nu strømmer fra Guds hjerte gennem Jesu hjerte ind i mit hjerte. Bekræft i mit hjerte, at jeg er elsket af Gud, dyrebar i Guds øjne, og elsket for hvem jeg er.

Se for dig, hvordan kærligheden fra Guds hjerte er som strømmede vand, en rolig flod, som du kan boltre dig i som et frit og glad barn. Se derefter, hvordan du slapper af i det grønne græs ved flodens bred. Lad dig fylde af en vished om, at du er Guds elskede og frie barn, at du har dit velvære i Guds fred og nærvær. 

Det kan være, at Helligånden under denne proces peger på nogle blokeringer i dit forhold til andre mennesker, til Gud eller til, hvem du selv er. Sæt navn på blokeringen, og bed Gud opløse den eller hjælpe dig dermed. Lad være med at opsøge blokeringer, men hvis du oplever noget, som bliver for truende, så søg hjælp hos et andet menneske, f.eks. ved gudstjenesterne ”Identitet og livsforvandling”.

Afslut bønnen med at tegne et kors for din pande og dit bryst med ordene: 

Må Guds fred, som overgår al forstand, bevare mit hjerte og mine tanker i Kristus Jesus. 

At hvile i et helt hjerte i hverdagen

Ind i mellem kan man i hverdagens stress have behov for at finde tilbage til sin persons center for at genfinde hvilepunktet i et helt hjerte. Man kan bruge en affirmation, dvs. en kort bekræftende bøn. Træk vejret dybt et par gange. Mærk hvordan kærlighed, lys og fred strømmer ind i dig på indåndingen og hvordan du giver slip på uroen eller giver fred, lys og kærlighed videre til omverdenen på din udånding. Så beder du inden i dig denne bekræftende bøn:

Jeg er Guds barn.

Jeg er elsket,

og jeg har værd.

Tak, Gud!