Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Lederdøgn på Emmaus Kursuscenter i Haslev

Lederdøgn på Emmaus Kursuscenter i Haslev


# Notitser
Publish date Udgivet af Dorte Kobbeltvedt Madsen, onsdag d. 15. januar 2014, kl. 18:58
Lederdøgn på Emmaus Kursuscenter i Haslev

Fra fredag d. 10. og et døgn frem var den fælles ledelse (=menighedsråd, menighedsamfundets ledelse og præstegruppen) i Bethlehemskirken sammen for at bede og arbejde med fokus på hvordan vi bedst muligt faciliterer Gudsnærværet og liv og vækst i Bethlehemskirken nu og fremover. Boline Lindberg Christensen (formand for Bethlehemsfællesskabet) og René J. Jensen (formand for Bethlehemskirkens menighedsråd) gav oplæg om og undervisning i Jungbaseret typeanalyse som de begge er uddannet i. 

Det blev til gode øvelser og nye vinkler på hinandens og egne muligheder og udfordringer i samarbejder der angår ledelse af menigheden. Lørdag eftermiddag så  på forskellige aspekter .. 

Alle præster i ledelsen, Martin Drengsgaard, Erik Hviid Larsen og Ole Skjerbæk Madsen, havde hver  20 min. hvor de præsenterede hvad de især er optaget af lige nu og hvilke udfordringer der ligger i det. Herefter var der god spørge- og responstid. Og endelig afsluttedes døgnet med følgende punkter:  

16.00 - 16.45: Status ift. BK som helbredende fællesskab
16.45 - 17.45: Tanker og visioner for det kommende år
17.45 - 18.00: Ignitiansk inspireret reflektion over lederdøgnet (ved René)
18.00 - 18.45: Aftensmad
 

Det blev et udmærket døgn hvor de fleste fra den samlede ledelse deltog.

 

Glimt fra Foredragssalen hvor grupperne fremlagde deres samtaler efter at have øvet nogle af de nye/nyere indsigter og metoder fra undervisningen.