Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Hvorfor er der lyde af børn i kirken?

Hvorfor er der lyde af børn i kirken?


# Notitser
Publish date Udgivet af Dorte Kobbeltvedt Madsen, onsdag d. 15. januar 2014, kl. 22:27
Hvorfor er der lyde af børn i kirken?

Hvis man kommer forbi Bethlehemskirken en rolig søndag formiddag og er med til gudstjenesten, kan det hænde at mindre børn kommer trillende hen ad gulvet, eller at nogle lidt større går gennem rummet. De larmer generelt ikke, men er måske ikke helt så stile som de voksne. Der kan komme udbrud og protester fra de små som ikke kan forklare sig på anden måde og selv de små søde kan slås om et bestemt stykke legetøj fra legehjørnet for de mindste bagest i kirken.

Bethlehemskirken har altid ønsket at give plads til alle aldre ved den store samlende gudstjenese som højmesserne er. Man skal kunne tage sine børn med i kirke uanset deres alder. Alt for mange forældre stopper med at gå i kirke fordi de ikke orker at tage deres barn/børn med for ikke at skule lave andet end at tysse på dem af hensyn til andre.

Under prædikenen, den friere lovsang og kirkebønnen er det muligt for børnene at gå i menighedshuset og være smmen med andre børn og høre/oplave dagens evangelium for deres alder. Man kan ikke vide hvor mange og hvem der er fra gang til gang, men de der er, kan gå ud.

 

Alle grupper kommer tilbage og deltager i gudstjenestens sidste del og klimaks som er nadveren. Ind i mellem går børne også med indsamlingskurve til støtte for forskellige formål som bekendtgøres.

Den anden søndag i hver måned er der en decideret familiegudstjeste på højmessens plads kl. 10 hvor hele gulvet bruges og på børnenes præmisser. Liturgien er designet og bearbejdet så børn kan følge med og opleve sig selv som deltagere og ikke tilhørere. På den måde bliver det ikke formløst, men formen tjener formålet.

Vi håber du/i har lyst til at komme forbi og afprøve kirken.