Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Bed for det nye ministerhold

Bed for det nye ministerhold


# Notitser
Publish date Udgivet af Dorte Kobbeltvedt Madsen, onsdag d. 5. februar 2014, kl. 14:21
Bed for det nye ministerhold

Uanset den enkelte kristnes politiske holdninger må Kirken som helhed bede for et lands ledelse, herunder politikerne. Her på siden vil vi ikke lægge op til forbønner for bestemte personer og sager fordi de politiske holdninger er forskellige. Men at bede om Guds nærvær og visdom hos mennesker i forvaltning og beslutninger, vil vi gerne opmuntre til.

Hvis man under bønnen mærker at Gud tilskynder en til at bede for en bestemt ting, så gå bare i gang.

Du kan også bede sammen med venner og familie for regering og Folketing. Børnene bliver på den måde respekteret som ligeværdige bedepartnere, og de lærer ansvar for samfundet.

God bedetid