Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Kristendommen som en vej. Brug Kristuskransen til fordybelse.

Kristendommen som en vej. Brug Kristuskransen til fordybelse.


# Notitser
Publish date Udgivet af Lene Skovmark, onsdag d. 5. februar 2014, kl. 18:30
Kristendommen som en vej. Brug Kristuskransen til fordybelse.

Om Kristuskransen mm.

Jeg brænder for at formidle kristen spiritualitet, som for mig betyder at troen leves. Mange forbinder kristendommen med dogmer, men kristendommens budskab er mere end ord og handler om mere end at tro noget. Når Jesus siger, Jeg er Vejen, skal vi ikke gøre det til et dogme, som vi - igen - skal tro på. Jesus er den vej, vi skal gå. Vi skal følge Ham på kærlighedens og overgivelsens vej, i tjeneste for verden og andre.

Den kristne vej er også en udviklingsvej, en vandring hen imod blive den, jeg er skabt til at være. Det er helliggørelse, at blive hellig og hel som menneske.

Jeg oplever, at mange søger en vej at gå og en åndelig praksis. Og når de ikke finder det i kirken, går de andre steder hen. Men i Jesu lære og i den kristne tradition findes der både anvisninger til personlig udvikling og mange former for meditation.

Jeg har i mange år holdt forskellige studiegrupper og workshops i kristen spiritualitet for mennesker i og uden for kirken, som søger åndelig fordybelse. Jeg oplever, at mange mennesker i det søgende miljø finder hjem til deres kristne rødder og til Gud ’på deres egen måde'.

Især er Kristuskransen et godt redskab. Perlerne rummer livets grunderfaringer og tolker dem i lyset af den kristne tro. De viser Jesu vandring og vores vej i hans fodspor. Perlerne er som porte ind til Guds Rige og mysterierne, og de forbinder også forskellige religiøse traditioner. Vejene mødes i dybet! (lidt uklart. Kan vi snakke om det?)

Fordybelsesgruppe. Her i foråret holder jeg sammen med Hanne Beck (kristen og teosof) en åben studiegruppe, hvor vi fordyber os i emner som længsel, overgivelse, transformation, frihed.

På vandring med Livets Perler (Kristuskransen). Fem aftner i løbet af foråret samles en gruppe om Kristuskransen som åndelig og psykologisk udviklingsvej.

Meditation og lydhealing. Onsdage i ulige uger fra kl. 16-18 er der meditation i Bethlehemskirken. der veksles mellem bibelmeditation, guidet meditation og lydhealing (ved Elisabeth Dyrmose)

Jeg er sygeplejerske, præst og åndelig vejleder og medarbejder i  I Mesterens Lys

Læs mere på min hjemmeside www.aabentland.dk

Video På livets vej med Kristuskransen

Print program her:

Eller se det direkte:

Side 1

Side 2