Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Sidste års palmegrene fra Palmesøndags gudstjeneste er blevet brændt til aske

Sidste års palmegrene fra Palmesøndags gudstjeneste er blevet brændt til aske


# Notitser
Publish date Udgivet af Dorte Kobbeltvedt Madsen, onsdag d. 26. februar 2014, kl. 15:02

 Asken skal bruges onsdag ved gudstjenesten

Asken fra grenene bruges ved gudstjenesten Askeonsdag d. 5. marts hvor alle der vil, kan blive velsignet med et askekors i panden til minde om at vi er skabt af støv og Guds Ånd.