Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Solhverv med Grundtvig

Solhverv med Grundtvig


# Notitser
Udgivelsesdato Udgivet søndag d. 21. december 2014, kl. 21:25
Solhverv med Grundtvig

D. 21.12. 2014 tiltager dagen påny på vores halvkugle, og lyset vender tilbage. I Australien som ligger på den anden halvkugle, sker det modsatte.

N. S. F. Grundtvig digtede denne sang til lejligheden, og vi bruger den i kirkerne fordi den så fint udtrykker håb og tro. I Bethlehemskirken er vi selvfølgelig ekstra glade for det sidste vers ..

Skyerne graaner, og Løvet falder

Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1847, melodi: Thora Borch, 1867

Skyerne graaner, og Løvet falder

Fuglene synger ei meer,

Vinteren truer, og Natten kalder,

Blomsterne sukke: det sneer!

Og dog bære Blus vi med Glæde!

 

Vinteren kommer, og Sneen falder,

Blomsterne visner i Muld,

Isen optøes ei af Graad for Balder,

Taarerne stivne af Kuld!

Og dog bære Blus vi med Glæde!

 

Soelhverven kommer og Bladet vendes,

Dagene længes paany,

Soelskinnet voxer, og Vintren endes,

Lærkerne synge i Sky;

Derfor bære Blus vi med Glæde!

 

Aarene skifter af Gru for Ælde.

Skjaldene give dem Ret,

Fuglene alle hvert Aar maae fælde,

Ellers de fløi ei saa let;

Derfor bære Blus vi med Glæde!

 

Fuglene flyve som Vind paa Vinger

Let over vildende Hav,

Skjaldene flyve, som Rimet klinger,

Glat over Slægternes Grav.

Derfor bære Blus vi med Glæde!

 

Hjerterne vakle, naar høit de banke,

Drages til Fuglenes Spor,

Lyset dog seirer, den mørke Tanke

Flygtende synker i Jord;

Derfor bære Blus vi med Glæde!

 

Psalmerne klinge, og Klokker kime,

Spotte med Sneen ved Jul,

Vinteren maa sig med Vaaren rime,

Smelte for Solen i Skjul.

Derfor bære Blus vi med Glæde!

 

Troende Hjerter i Vinterløbet

Føde den liflige Vaar.

Trykke den til sig i Barne-Svøbet

Med et lyksaligt Nytaar.

Derfor bære Blus vi med Glæde!

 

Bethlehems-Barnet i Krybbe-Rummet,

Det er den evige Vaar,

Troende Hjerter det har fornummet:

Jul giør lyksaligt Nytaar.

Derfor bære Blus vi med Glæde!