Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Fælleskirkelig kirkevandring 20. januar

Fælleskirkelig kirkevandring 20. januar


# Notitser
Udgivet af Dorte Kobbeltvedt Madsen, lørdag d. 17. januar 2015, kl. 23:00

Over 800 personer mødtes ved Kirkevandringen tirsdag d. 20. januar. Kirkevandringen bragte helt fysisk de forskellige kirkesamfund i city sammen. Der er mange flere grupper og miljøer hvor kristne samles end vi kender og har mødt i Danmark, men i 60 år har disse seks kirker og menigheder lagt hus til besøg under vandringen og været henholdsvis vært og gæst. Det er på en måde et spejl af himlen hvor alle slags mennesker og sprog sammen lever i tilbedelse af Gud, Fader, Søn og Helligånd. 

Vandringen er et løfte om fred og fællesskab som markerer at alle kirker har en fælles Herre og frelser: Jesus Kristus. Forskellighederne lægger man den aften bag sig.

Der samtales undervejs, eller man kan gå i stilhed mellem kirkerne.

Velkommen igen næste år. 

 

Se vedhæftede seddel  fra årets kirkevandring.

Her er link til det engelske materiale som hører til den økumeniske bedeuge som Kirkevandringen er placeret i.

 

.