Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Menighedsdagen - reflektioner over kirkens DNA

Menighedsdagen - reflektioner over kirkens DNA


# Notitser
Udgivelsesdato Udgivet søndag d. 26. maj 2019, kl. 17:49
Menighedsdagen - reflektioner over kirkens DNA

På menighedsdagen drøftede alle de fremmødte Bethlehemskirkens DNA. Det kom, der mange plancher, input og tanker om.

Det hele blev vendt og samlet på det efterfølgende Menighedsrådsmøde. Her er et sammenkog af det.

DNA-temaet var delt ind i 3 hovedelementer: 

Det sakramentale, det karismatiske og det terapeutiske. Disse tre elementer ligger også i Bethlehemskirkens værdigrundlag, som er samlet i kirkens 10 bud - læs dem her.

Det sakramentale -

Der er stor enighed om, at det sakramentale i vores kirke, skiller sig ud ift. andre kirker – Det skal der værnes om for dem, der særligt søger det. Fås ikke andre steder.

Liturgi og sakramenter kan desværre stivne, DERFOR er et vigtigt at have opmærksomhed på Helligånden, som gør det sakramentale levende. Det er også vigtigt at få børnene inddraget i det sakramentale - de bærer videre og de levendegør. Det er ikke sikkert de forstår det hele. Det gør voksne heller ikke, men man kunne tage et forslag om nadverundervisning for børn til efterretning. Vi giver den videre til Josephine. 

Men vi behøver ikke forstå det sakramentale - det skal leves. Fordybelse i det sakramentale (ikke kun gennem undervisning) er vigtigt, så kommer forståelsen efterhånden. 

Forståelsen kan evt. udfoldes 

i prædikener

i undervisning for teologistuderende – sker allerede ved Kim

i ’undervisning’, som kan knyttes til liturgiske opgaver, når frivillige involveres i liturgien – så de derved bedre forstår hvad det hele betyder (opfordring til tovholdere for de forskellige opgaver)


Det karismatiske -

Det er ikke kun for voksne. Det er også for børn. Kan tænkes med, når man er samlet i forvejen. F.eks. havde vi en lille stund på menighedsmødet, hvor alle - børn og voksne - fik et papir med en ramme indenfor hvilken de skulle skrive eller tegnet det, som de syntes Gud viste dem.

Vi skal arbejde på, at flere tør dele ord/billeder/tanker med menigheden under gudstjenesterne. Det skal f.eks. være lettere og mere synligt at komme med profetiske ord mm. under gudstjenesterne. Det skal dog altid rundt om den tjenestegørende præst....da ikke alt egner sig til offentlighed. 

Vi kunne måske skabe lommer, hvor det kan vokse frem – fx med en årlig øvedag, opmuntring til at udfolde det profetiske i cellegrupperne. I forbindelse med mission er det faktisk meget vigtigt at have en profetisk dimmension og helbredende gave i aktion?


Det terapeutiske -

VI tænker, at det ikke kun handler om sygdomshelbredelse, men også gælder det relationelle, miljø og atmosfæren i kirken OG i cellegrupper og andre grupper.

Vi må kunne stimulere til lederskab, medvandring og åndeligt forældreskab – fx gennem ’undervisning’ eller lignende og hele tiden være OBS på at invitere andre med ind i opgaverne. 

Vi kun også invitere udefrakommende til at holde skriftemål – fx i forbindelse med en gæstetaler, som man kan bruge som sjælesørger bagefter? Det er måske nemmere at lette sit hjerte til en fremmed. 

Det terapeutiske er meget relevant i forbindelse med mission?