Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Byretræte

Finder sted en lørdag i dagtimerne.

Byretræter - handler om at genopdage Guds nærvær i byen og opøve evnen til midt i byens liv at finde den stilhed, hvor den enkelte bliver sig selv i mødet med Gud og derved også bliver opmærksom på omverdenen.

Deltagerne går sammen ind i stilheden. Der indgår en meditativ bønsvandring i retræten i ønsket om at dele Guds glæde, sorg, kærlighed og omsorg for byen og dens mennesker.

Om aftenen vender vi tilbage til vore hjem, familier eller venner og forsøger at have Gudsnærværet og opmærksomheden med os.

Byretræte

Der er ingen begivenheder.