Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Fastetiden

Klip fra Wikipedia:

"Fasten tillægges forskellig betydning i de forskellige kristne kirkesamfund. Katolikker praktiserer en årlig faste i 40 dage (søndage tælles ikke med) fra fastelavn (eller mere præcist askeonsdagtil langfredag) til påskeKarnevallet markerer begyndelsen på fasten (af middelalderlatin carne = "kød" + vale = "fjernelse"). I fastetiden måtte kun ét måltid mad indtages dagligt, ifølge kirkeretten.

Protestantisk kristendom har traditionelt set været skeptisk overfor faste og askese, eftersom Luther gjorde det frivilligt, men i nyere tid spores en fornyet interesse i protestantiske kirker for de mere kropslige, erfarings- og følelsesmæssige sider, heriblandt de kristne fastetraditioner.

Tallet 40 er i kristen, jødisk og muslimsk tankegang et udtryk for faste og afholdenhed. Ordet karantæne stammer fra det latinske ord for 40 dage. 40-tallet sættes ofte i forbindelse med ørken; fx fortælles der om det jødiske folks 40-årige ørkenvandring på Sinai-halvøen forud for indgangen i "det forjættede land". Endvidere kan man i Det Ny Testamente læse om Jesu 40 dages ørkenfaste som den egentlige forberedelse til hans virke og livsmission."


Læs også på Folkekirken.dk: