Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Jubilæum. Erik Hviid Larsen 25 år i Bethlehemskirken