Du kan blive medlem af Bethlehemsfællesskabet (BF), hvis du har en personlig tro på Jesus Kristus og kan tilslutte sig Bethlehemsfællesskabets formål og grundlag (se vedtægterne).

Medlemskabet opretholdes ved regelmæssig deltagelse i menighedens gudstjenester, cellegrupper eller anden aktivitet i Bethlehemskirken.

Du optages i Bethlehemsfællesskabet ved skriftlig tilslutning til formål og værdier og ved at være en del af fællesskabet i menigheden, samt betale et årligt bidrag.

Vil du være medlem af Bethlehemsfællesskabet, kan du kontakte præsterne.