Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Naturen rytmer og liturgi

Året veksler mellem sommer og vinter, måneder og uger mellem forskelligheder i mængden af lys og mørke afhængig af det sted på kloden det drejer sig om.

Prøv at se lidt fra en årstidsbestemt gudstjeneste: