Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Ledere i vækst

Ledere i Vækst

Lederudviklingsforløb 2018-2019 

Ledere i vækst er et udviklingsforløb på 6 måneder – da udvikling tager tid.

 

 

Ledere i væksts vision er, at se flere ledere der er:

Ledt mere af Jesus? Leder mere som Jesus? Leder mere til Jesus?

 

Prisen 600,-. (300,- for studerende) 

Tilmelding – snarest muligt, dog senest 10.januar 2019.   

 

Underviserne: 

Martin Kammersgaard Schmidt

Kathrine Kofod-Frederiksen

Kristian Kappel

Gerhard Jónsson Mikkelsen

Martin Drengsgaard

Frederik Berggren Smidt

 

Indhold:

 

Frivillige ledere og medarbejdere fra menigheder og kirkelige organisationer i Storkøbenhavn tilbydes et forløb med undervisning og mentorordning.

Gennem samlinger, samtaler og projekter er der mulighed for at arbejde inden for områderne kald, karakter og kompetence. Hver deltager vil blive knyttet til en peronlig mentor, som man mødes med mellem de 10 samlinger.

Hensigten med "Ledere i vækst Storkøbenhavn" er, at lade mennesker vokse i deres identitet som Guds børn og derigennem også styrke deres frivillige lederskab i menighederne. Vi glæder os til at opleve ledere inspirere hinanden og sammen lære nyt om Guds rige og deres tjeneste i kirken og verden.

 

 Vi arbejder ud fra denne model som findes i bogen ”Ledere i vækst” af James Lawrence som kan købes på www.mediacellen.dk til en pris af 245,-                     

 

Oversigt over undervisning 

19/1: Tema-lørdag. Karlslunde Strandkirke kl. 9-17.

Lederskab har betydning.

Undervisere: Gerhard Jónsson Mikkelsen,

Martin Kammersgaard Schmidt og Martin Drengsgaard

5/2: Etablering af identitet.

Nazaret kirkes krypt kl. 19 – 22

Underviser: Kathrine Kofod-Frederiksen

5/3: Præcisering af kald og Udvikling af karakter.

Nazaret kirkes krypt kl. 19 – 22

Undervisere: Frederik Berggren Smidt og Kristian Kappel

30/3: Tema-lørdag. Bethlehemskirken kl. 9-17.

At kende retningen.

Undervisere: Gerhard Jónsson Mikkelsen, Frederik Berggren

Smidt og Martin Kammersgaard Schmidt.

Mentorsamling formiddag v. Lene Gosvig Madsen

9/4 At udvikle ledere og arbejde sammen

Nazaret kirkes krypt kl. 19 – 22

Underviser: Kathrine Kofod-Frederiksen

7/5: Lektion 8. Acceptere omkostningerne og Bevare energien

Nazaret kirkes krypt kl. 19 – 22

Undervisere: Kristian Kappel og Martin Drengsgaard

11/6: Fest med overrækkelse af diplomer

Nazaret kirkes krypt. kl. 18 – 21

 

Tilmelding til Ledere i vækst

 

Navn: …………………………………………………………………………………….

Alder: ……………………………………………………………………………………

Adresse: ……………………………………………………………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………………….

Telefon/mobil: ……………………………………………………………………..…..

Hvilken kirke tilhører du ……………………………………………………………….

 

Har du erfaring i at lede 

I kirke……………………………………………………………………………………

I skole……………………………………………………………………………………

I job………………………………………………………………………………………

 

Sendes til Frederik Berggren Smidt på fbs@fredensognazaret.dk eller tlf.: 4248 9289 eller afleveres i din egen kirke til præsten, som vil formidle tilmeldingen videre

 

Leder i vækst er arrangeret af tre kirker. Fredens og Nazereth kirke, Bethlehemskirken og Karlslunde Strandkirke