Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Tro og lys. retræte august 2017

I august 2017 afholdt Tro og Lys en uges retræte med titlen tro og fællesskab sammen med Tro og Lys i Norge og Sverige. Vi var et halvt hundrede deltagere.

Der var hver dag et oplæg ved Erik Hviid Larsen, som handlede om møder med Gud, og det var ikke kun dybt, det var også morsomt. Vi havde en dejlig uge med varmt fællesskab, plads til alle og rige oplevelser.

Den sidste dag havde vi den glæde at have besøg af kardinal Anders Arborelius, som delte vores aftensmåltid med os og var med i aftenens fest. Han celebrerede også messe, både lørdag aften hos os og om søndagen i klosterkirken.