Frivilligt klassisk voksenkor

Cantate Domino Bethlemitica
Vi mødes indtil sommerferien 1., 3., og 5. torsdag i måneden. Efter sommerferien hver torsdag. 
 

Om koret

Blandet kor på ca. 15 medlemmer. Plads til enkelte flere!
Korprøver: 1., 3. og 5. torsdag i måneden, kl. 1830 Aftensang. Fra september HVER torsdag
Slutter normalt med Completorium
Velkommen i koret efter aftale med kantor: kantor@bethlehemskirken.dk eller personligt.
 
Repertoire: Gregoriansk, Anglikansk, Russisk og andet klassisk kirkemusik. Davids Psalmer efter forskellige sangmåder.
Koret er også kor for Københavns Vesperring. Se mere under http://www.bethlehemskirken.dk/festvesper-og-k%C3%B8benhavns-vesperring
 
Forudsætninger: God sangstemme, gerne korerfaring. Nodelæsning en fordel, men ikke krævet.
 
Henvendelse om optagelse til
Kantor Kim Thinggaard:
tlf.: 6146 5185  (normalt tirsdag-fredag kl. 11-12 og 13-14)
 

Kor til De Ni Læsninger 19. december 2019

(BENEDICTUS I)

er det kor, der synger ved De Ni Læsninger i Bethlehemskirken. Det sammensættes hvert år med Cantate Domino som grundstamme. Herudover deltager en del frivillige.
 
Forudsætninger
er en god sangstemme og gerne lidt erfaring fra tidligere korsang. Kendskab til noder er en fordel. En sangprøve må påregnes inden optagelsen.
 
Forberedelse
Det er vigtigt at deltage i de prøver, der afholdes forud:
Lørdag 9/11  9.30-12
Lørdag 23/11 9.30-12
Torsdag 12/12 kl. 19-21
 
De Ni Læsninger ligger torsdag 19/12 kl. 19 - prøve kl. 17.30 (i kirken)
 
Prøver afholdes Tømrergade 9, 1. sal.
Det er bedst, om man kan deltage i alle prøver - dvs. mindst  to af prøverne.
 
Tilmelding
Kan kun ske ved at maile oplysninger om stemmegruppe og hvis der er prøver, man ikke kan deltage i, samt navn og mobilnummer til Kirsten Kjærgaard  kjeh@mail.tele.dk
  - helst senest den 2/11 - Alt. at ringe til Kirsten Kjærgaard på 40 96 17 04.
 
 

Påskenatskor 11. april 2020

(BENEDICTUS II)

 
er det kor, der synger ved påskenatsgudstjenesten, påskelørdag kl. 21 i Bethlehemskirken. Det sammensættes hvert år med de fire ansatte korister som grundstamme. Herudover deltager en del frivillige, bl.a. fra kirkens frivillige kor, men også andre er velkomne.
 
Forudsætninger
er en god sangstemme og gerne lidt erfaring fra tidligere korsang. Kendskab til noder er en fordel. En sangprøve må påregnes inden optagelsen
 
Forberedelse
Det er vigtigt at deltage i de prøver, der afholdes forud:
Lørdagene 29/2, 14/3 og 28/3 9.30-12
Torsdagene 5/3 og 19/3 kl. 19-21
 
Langfredag 10/4 kl. 12-14 - 
Påskenat 11/4 kl. 19-20.30 (Gudstjeneste kl. 21)
 
Prøver afholdes Tømrergade 9, 1. sal.
Det er bedst, om man kan deltage i alle prøver - dvs. mindst TO af lørdagsprøverne. og EN af torsdagsprøverne. Prøven Langfredag er obligatorisk.
 
Værker, der blev sunget i 2019
Jubilate - Thalben-Ball
9. Kerubhymne - Lomakin nr. 9
The Easter Song of Praise (Exultet) - R Shepard   Påskehymnen - samt div. liturg. sange.
Nodemateriale  kan udleveres fra første korprøve.
 
 

 

Rytmisk voksenkor

 

Bethlehemskirkens rytmiske voksenkor for alle sangglade sjæle.

Alle er velkomne, mænd og kvinder, unge og ældre.

Du skal bare have lyst til at synge og finde glæden ved at mærke sangen i din krop og løfte stemmerne i fællesskab.

Vi synger primært lovsange og nye salmer i eksperimenterende arrangementer.

 

Tidspunkt: alle onsdage i lige uge kl. 17-19, opstart d. 27/1.

Sted: Tømregade 9, 1 sal.

Ledet af kirkemusiker Sofia Hedia Hejslet

Tlf. 26 83 71 85

kirkemusiker@bethlehemskirken.dk