Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Medlemmer af Bethlehemsfællesskabet

Medlemmerne af BF's råd bliver kaldet for eet år af gangen af Bethlehemsfællesskabets medlemmer

Du kan kontakte Bethlehemsfællesskabets Råd ved at sende en mail til formandBFR@bethlehemskirken.dk

Formand   

Bess Serner-Pedersen
Amagerfælledvej 20, 3.th., 2300 Kbh.S             
3828 0704  eller 2190 7446     
 
 

Næstformand

Søren Bladt
tlf. 6171 5123

 

Økonomiansvarlig

Sebastian Hørlück
tlf. 6185 9615

 

Medlem

Ellen Mollerup-Degn
tlf. 2087 0075 
 

Medlem 

​Ditte Pihl
tlf. 2814 4600
 
 

Suppleant

ingen
 

Sognepræst

Martin Drengsgaard
Åboulevard 18, 2. th., 2200 København N            
2087 8657     
 
 

Andenpræst (ansat af BF)  

Erik Hviid Larsen
Veras Allé 22, st., 2720 Vanløse             
2856 6233 eller 3874 6233     
andenpraest@bethlehemskirken.dk

At være med i BFR indebærer følgende faste møder:

BFR afholder møde 1 gang om måneden - bortset fra juli og december. 
Den anden fredag/lørdag i januar (omkring d.10.ende) afholdes et lederdøgn.
På lørdagen i den week-end, der ligger mellem Storebededag og Kristihimmelfart holder BF Årsmøde.
Menighedslejren afvikles gerne i en week-end 1 eller 2 week-ender efter efterårsferien.

Derudover kan der opstå ad hoc arbejdsgrupper

 
Som medlem af BFR står man for afholdelsen af Årsmødet/menighedsdagen og menighedslejren. Gerne med hjælp fra andre frivillige fra kirken.
I årets løb er opgaverne at facilitere det frivillige engagement og de ansatte under BFR samt tage sig af økonomien og lægge retningen for fællesskabet.