Der  er mange slags rytmer i naturen og i menneskets liv.  Rytmer gør at vi ikke skal opfinde den dybe tallerken forfra hver eneste dag, måned og år, men kan spare energi og fokusere på andre ting, mens de faste ting 'bare' kører. Det virker som en slags skemaer, eller mønstre, som frie og nye handlinger kan bevæge sig i og omkring. 

I det kristne liv findes der også rytmer. Nogle rytmer kommer af naturen, mens andre vokser ud af traditionen, historien, fortællinger og erfaringer. I den vestlige kirke kan man tale om KIRKEÅRET, altså begivenheder som gentages i et års forløb. Rytmen tager udgangspunkt i Jesu liv fra hans mor bliver gravid, hen over fødsel, opvækst, voksenliv, lidelse, død, opstandelse, himmelfart og pinse. Derved kan den kristne kirke og samfundene omkring dem genopleve begivenhederne og trænge ind i de anliggender Gud har for netop den begivenhed der fandt sted.  Det kan afbildes som i hjulet her:

 

 

Fra Wikipidia:

Kirkeåret har en bestemt struktur. Adventstiden bygger op til jul; dernæst følger nytåret ogHelligtrekongertiden. Så følger Fasten, der afsluttes ved påske. Efter påsketiden kommer pinse, og resten af året er Trinitatistiden.

Og lidt kalenderhjælp:  Du kan ved at klikke på linket få en grundkalender frem i et excelark som hvis du skriver det ønskede årstal i øverste venstre felt (altså klikker og skriver andet end 2014 som der står nu, så får du beregnet det pågældende års helligdagskalender og det er muligt at se hvornår Palmesøndag og juleaften er placeret.