Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Kyndelmisse

Candlemass, Kyndelmisse, Lysmesse, Kjørmes Knud eller Kjærmesse.

Altid 2. februar. Lyset er på vej: Jesus som Verdens Lys og naturens lys .. solen som kalder væksterne frem og giver godt humør.

Festen for første fremvisning af Jesus i templet har givet mange navne. Først og fremmest lægges der vægt på lys. det skyldes den begejstring der mødte Jesus i templet hvor han ved sit blotte nærvær ligesom lyste rummet op og den gamle Simon dryder ud i glæde over at have set et barn han på en måde i årevis havde ventet på at møde.

Historien fortælles nogenlunde sådan: 40 dage efter Jesu fødsel i Bethlehem gik Josef og Maria, for første gang siden fødslen (efter en slags barselsorlov) hen i templet for at vise deres førstefødte frem og sige tak til Gud for ham. Den gamle Simon som passede templet, så Jesus og blev rørt og glad. Nu var det som om drømme og profetier blev opfyldt, og det han havde anet hele livet, virkede som om det nu var faldet på plads og han kunne læge sig til at dø. 

Simon brød ud en slags proklamation:

Herre, nu lader du din tjener fare efter dit Ord i Fred

Thi mine øjne har set din frelse som du forkyndte for alle folkeslagene

Et lys til at oplyse hedningerne og en herlighed for dit folk Israel (Lukas 2:29-32.

Og ikke at forglemme: Det halve af vinteren på disse breddegrader er gået og man har lyst til at fejre lyset der er på vej.