Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Palmesøndag

Aftenen inden Palmesøndag kaldes 

Lazarus lørdag

Som efterfølges af

Palmesøndag