I 2008 udgav en række præster en bog om den Karismatiske fornyelse i Danmark.
Læs her Ole Skjerbæk Madsen indlæg i bogen om fornyelsen i Bethlehemskirken.
              

 

 

 

 
 
 
​