DEN STILLE UGE OG PÅSKE
13. -22. april 2019

13. april LØRDAG
kl. 17.00 AFTENSANG - Lazarus’ opvækkelse

14. april PALMESØNDAG
kl. 10.00 FAMILIEGUDSTJENESTE med PALMEPROCESSION
kl. 16.00 SACREE SPACE - Kreativ Gudstjeneste

15. april MANDAG
kl. 08.45 MORGENSANG bem. ændret tid
kl. 19.00 PASSIONS-AFTENSANG Matthæus-passion

16. april TIRSDAG
kl. 08.45 MORGENSANG
kl. 19.00 PASSIONS-AFTENSANG Markus-passion

17. april ONSDAG
kl. 08.45 MORGENSANG
kl. 19.00 PASSIONS-HELINGSTJENESTE Lukas-passion

18. april SKÆRTORSDAG
kl 08.45 MORGENSANG
kl. 18.00 GUDSTJENESTE
med fodtvætning og opbrudsmåltid

19. april LANGFREDAG
kl 08.45 MORGENSANG
kl 10.00 PASSIONSGUDSTJENESTE Johannes-passion
kl 17.00 AFTENSANG JESU GRAVLÆGGELSE


20. april PÅSKELØRDAG
kl 08.45 MORGENSANG
kl. 21.00 PÅSKENATSGUDSTJENESTE
med efterfølgende fest i menighedshuset

21. april PÅSKEDAG
kl. 10.00 GUDSTJENESTE

22. april 2. PÅSKEDAG
kl. 10.00 KAFFE-KIRKE - vi spiser morgenbrød og synger
nogle af påskens kernesalme. Der vil være hoppeborg til børnene.


I 2008 udgav en række præster en bog om den Karismatiske fornyelse i Danmark. Læs her Ole SKjerbæk Madsen indlæg i bogen om fornyelsen i Bethlehemskirken.
              

 

 

 

 
 
 
​