Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Babysalmesang

Bethlehemskirken tilbyder jævnligt forløb med babysalmesang.

Læs mere på Bethlehemskirkens børneblog; Gud ske tak og sjov