Familiegudstjenesten i Bethlehemskirken har samme led som en almindelig gudstjeneste. Dog er gudstjenesten lagt til rette så alle generationer kan deltage og gudstjenesten er heller ikke så lang som de andre søndage. 

Prædikenen holdes på gulvplan, og kirkebønnen bedes vekselvist af menigheden mellem hold 1 og 2, som oftest er pige/kvinde og dreng/mand.

Der er børnesange og almindelige salmer og endelig er der nadver.

Menighedens sognemedhjælper, Jane Christiansen, står for planlægning og samarbejdet mellem musikere og præster.

Hvis du har ideer til denne gudstjeneste, kan du maile dem til sognemedhjælperen på:  sognemedhjaelper@bethlehemskirken.dk