Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)