Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Menighedsdag

 

Næste årsmøde er lørdag d. 16.maj 2020 kl.12.30-21

​i Johannesgården, Blegdamsvej 1, Østerbro

Hvert år på lørdagen mellem St.Bededag og Kristihimmelfart afholder Bethlehemsfællesskabet (BF) en menighedsdag, hvor vi har fest for alle aldre i menigheden.
Dagen bliver tilrettelagt med forskellige programpunkter – også for børn.
Hvis du kommer i kirken, så kom uanset om du er medlem af BF eller ej. Det er en god mulighed for at få en fornemmelse af fællesskabet.
 
I dagen indgår Bethlehems Fællesskabets Årsmøde med Årsberetninger fra både MR-Formanden og BFR-Formanden, regnskabsgodkendelse, budgetgodkendelser og kaldelse af Fællesskabets ledelse (BFR, BFMR og BFP).

Dagens Tema: 

Er forskellig fra år til år. Temaet for 2020 er endnu ikke fastlagt

 

Dagen er som regel delt ind i 3 dele:

  • Årsmøde for Bethlehemsfællesskabet (BF), hvor MR og BFR forelægger årsrapport og BFR fremlægger årsregnskab og budget, og hvor der skal kaldes medlemmer til BFs fælles ledelse (BFR, BFMR og BFP)
  • Inspirationsdel med forskellige inputs
  • Festaften, som starter med Lovsang og bøn for HELE familien og fortsætter med dejlig middag og sjov og ballade.
 

Børnene

Der bliver også noget for børn.
De børn, som kan klare sig uden mor og far, skal på tur.
Afgår fra Johannesgården kl.12.45.
De mindste går på legeplads med nogle voksne....eller måske skulle vi anbefale, at de bliver passet der hjemme af en bedste???
 

Dagens program er:

kl. 12.45-15.00:                
Inspirationsdelen: 
 
kl. 15.00-15.30:                 
Kaffepause
 
kl. 15.30-17.15:                 
Årsmøde med godkendelse af rapporter, regnskab/budget godkendelser samt kaldelse af BFs ledelse.
                                                                            
kl. 17.15-17.45:                          
Pause
 
kl. 17.45-21.00:                
Festaften med familelovsang og bøn, middag og underholdning

 

Opgaver:

For at få dagen til at hænge sammen, er det nødvendigt, at de, der kommer, melder sig til mindst 1 opgave i løbet af dagen.
 
Det kan evt. være:
FØR: Bage kage hjemmefra eller stille sal op eller ordne lyd/teknik eller dække kaffebord og lave kaffe til første pause
UNDER: Rydde ud efter kaffen eller dække bord til aftensmaden eller servere maden eller rydde ud efter maden.
EFTER: Hjælpe med at rydde op til sidst (færdig med oprydning kl.21.30 senest) 

 

Yderligere info:
hos Louise Mølgaard Jensen - louisejensens@gmail.com  eller Bess Serner-Pedersen - bess@serner.dk   

Pris 2020:           

150 kr. for voksne og 100 kr. for børn
familepris max. 500 kr.
Dette er 2019 priser - kan stige i 2020

Pris ved tilmelding før 14.dage før                          

100 kr. for voksne og 50 kr. for børn
familiepris max. 300 kr.
                                           
Hvis det kniber, så betal, så meget du kan.
                                      
                                           
Betal helst forud via netbank på konto: 1551-5323940  
eller Mobilepay: 93296
Skriv: menighedsdag og navn/e
 

Tilmeld er ikke åben endnu

Voksne tilmelder sig særskilt. Børnene tilmeldes via een af de voksne.

BF’s årsmøde

Medlemmerne af BFs fælles ledelse (BFR, BFMR og BFP) skal kaldes hvert år. BFR indstiller medlemmerne af ledelsen til BF og de der får mindst 50 % af Bethlehemsfællesskabets medlemmers ja-stemmer betragtes som kaldet til ledelsen.
For at kunne give sin stemme,
* skal man være medlem af BF senest 2 mdr. før mødet (få en blanket af BFRs formand),
* få en snak med een af præsterne samt
* indbetale mindst 200 kr. - helst før - Skriv: gave og navn og regnskabsnumret på 4 cifre. Se kontonummer ovenfor.
Man kan også indbetale på selve dagen (det er altså udover deltagerprisen)
 
Medlemmerne af BFR sidder i rådet et år ad gangen. Rådet består af mellem 5 og 7 personer. Alle medlemmer i BF kan foreslå personer til BFR – forslag dertil og til dagsordenen skal være BFR i hænde senest 14 dage før årsmødet.
 
 
Dagsorden for årsmødet kan ses på hjemmesiden under kontakt/Bethlehemsfællesskabet/BF Årsmøder - 1 uge før mødet.
 
 

 

 
 

Menighedsdag

Der er ingen begivenheder.