Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Menighedsdag

 

Årsmødet  lørdag d. 8. maj 2021 kl.12.30-21

Afholdes i Bethlehemskirken/menighedshuset

Hvert år på lørdagen mellem St. Bededag og Kristi himmelfart afholder Bethlehemsfællesskabet (BF) en menighedsdag, hvor vi har fest for alle aldre i menigheden. 
Dagen bliver tilrettelagt med forskellige programpunkter – også for børn.
Hvis du kommer i kirken, så kom uanset om du er medlem af BF eller ej. Det er en god mulighed for at få en fornemmelse af fællesskabet.
 
I dagen indgår Bethlehems Fællesskabets Årsmøde med Årsberetning fra BFR-Formanden og en hilsen fra MR-formanden, regnskabsgodkendelse, budgetgodkendelser og kaldelse af Fællesskabets ledelse (BFR, BFMR og BFP).
 
 

På sidste års årsmøde introducerede kirkens ledelse 3 områder, som vi vil fokusere på. Hertil kunne I komme med skriftlige input. Områderne er: tilbedelse, børn/unge og gæstfrihed. Vi kom ikke særlig langt med det, hvorfor vi fortsat vil fokusere på dem.

I det kommende år vil vi derudover arbejde med en proces, som fokuserer på relationer og et liv i forsoning – under navnet 2Restore. Der er allerede taget hul på denne proces gennem præsternes gennemgang af Bjergprædiken i vores online gudstjenester.

Af vores fokusområder vil vi på dette års årsmøde koncentrere os om

•tilbedelsen: Dagen vil derfor starte med en ‘gave’ til alle: En lovsangs-/tilbedelseskoncert – bredt forstået med forskellige genrer af lovsang (muligvis uden at vi synger med). Vi har inviteret nogle gæstemusikere til at skabe et lovsangsrum for os.
•2Restore: Der vil blive introduceret til processen på dagen.
Forslag: gense Prædikerne om Bjergprædiken inden menighedsdagen.

Dagen er delt ind i 3 dele:

  • Årsmøde for Bethlehemsfællesskabet (BF), hvor BFR forelægger årsrapport og MR-formanden kommer med en hilsen. BFR fremlægger årsregnskab og budget, og der skal kaldes medlemmer til BFs fælles ledelse (BFR, BFMR og BFP)
  • Inspirationsdel med lovsangskoncert og indlæg om 2Restore processen
  • Aftensmad - som begynder med aftensang -  i år IKKE i buffet, men uddeles i portionsanretninger af hensyn til smitterisiko. Maden kan evt. tages med hjem.
 

Børnene

Der bliver også noget for børn.
De børn, som kan klare sig uden mor og far, skal på tur.
Afgår fra Bethlehemskirken kl.12.45.
De mindste går på legepladsen med nogle voksne....eller måske skulle vi anbefale, at de bliver passet der hjemme af en bedste???
 

Dagens program er:

kl. 12.45-15.00:                
Inspirationsdelen:
Lovsangskoncert og indlæg om 2Restore.
Børnene sendes afsted.
 
kl. 15.00-15.30:                 
Kaffepause
 
kl. 15.30-17.30:                 
Årsmøde med godkendelse af rapporter, regnskab/budget godkendelser samt kaldelse af BFs ledelse.
                                                                            
kl. 17.30-17.45:                          
Pause
 
kl. 17.45-21.00:
Aftensang og               
Aftensmad fordelt over hele huset inklusiv i opvarmede pavilloner i gården

 

Opgaver:

For at få dagen til at hænge sammen, er det nødvendigt, at de, der kommer, melder sig til mindst 1 opgave i løbet af dagen.
 
Det kan evt. være:
FØR: Bage kage hjemmefra eller stille sal op eller ordne lyd/teknik eller dække kaffebord og lave kaffe til første pause
UNDER: Rydde ud efter kaffen eller dække bord til aftensmaden eller servere maden eller rydde ud efter maden.
EFTER: Hjælpe med at rydde op til sidst (færdig med oprydning kl.21.00 senest) 

 

Yderligere info:
Bess Serner-Pedersen - bess@serner.dk eller Dorte Kobbeltvedt - dortekobbeltvedt@gmail.com  

Pris 2021:           

150 kr. for voksne og 100 kr. for børn
familepris max. 500 kr.
                                           
Hvis det kniber, så betal, så meget du kan.
                                      
 

BF’s årsmøde

Medlemmerne af BFs fælles ledelse (BFR, BFMR og BFP) skal kaldes hvert år. BFR indstiller medlemmerne af ledelsen til BF og de der får mindst 50 % af Bethlehemsfællesskabets medlemmers ja-stemmer betragtes som kaldet til ledelsen.
For at kunne give sin stemme,
* skal man være medlem af BF senest 2 mdr. før mødet (få en blanket af BFRs formand),
* få en snak med een af præsterne samt
* indbetale mindst 200 kr. - indbetal før dagen: 
Skriv: gave og navn og regnskabsnumret på 4 cifre. BFs bankkonto: reg.: 1551 - konto: 0005323940
 
 
Medlemmerne af BFR sidder i rådet et år ad gangen. Rådet består af mellem 5 og 7 personer. Alle medlemmer i BF kan foreslå personer til BFR – forslag dertil og til dagsordenen skal være BFR i hænde senest 14 dage før årsmødet.
 
 
Dagsorden for årsmødet kan ses på hjemmesiden under kontakt/Bethlehemsfællesskabet/BF Årsmøder
 

 

 
 

Menighedsdag

Der er ingen begivenheder.