Her er gavestatus fra oktober 2019. fortsat en ret god status:

Hermed gaveoversigt for oktober måned. Overordnet set er vi kun lige bag vores budget, men vi mangler altså ca. 10.000 for at følge med budgettet. Med en god november og december måned tror jeg vi kommer i mål, men det er en god ide, at vi alle støvsuger sofaerne for tabte mønter og sedler, som kan ryge i BF's kasse

Vi mangler ca. 25 % af det budgetterede.

 

Stort tak til vores gavegivere!

Sebastian Hørlück, økonomiansvarlig

Vi mangler at samle lidt mindre end 25 % ind i år.

Som det ses af søjlerne holder vi næsten - ikke helt - kadancen

Så mangler vi bare toppen af isbjerget