Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Månedens gavegrafer

Her er gavestatus fra februar 2020:

 

Vi har aflønner ½ præst, 2 ungdomsmedarbejdere a 7½ time/ugl. samt en 5 timers administrator.

Derudover har vi støttet forskellige tiltag - f.eks. lørdagskirken, alpha, bøn på gaden.....mm.

 

Sebastian Hørlück, økonomiansvarlig og Bess Serner-Pedersen, formand for BF


Vi har fået lidt over 26.000 kr. ind, hvilket er mindre end budgetteret. Vi er samlet set omkring 13.000 bagud i de 2 første måneder i år.

Gaveindtægterne lige fra starten sidste år svarede til det forventede. Så vi håber det vil rette sig.

I kan se af disse søjler, at der er en synlig gul stribe på februarsøjlen. Marts måned har vi ikke noget på endnu.

Den gule farve indikerer, at vi er bagud med gaverne i forhold til budgettet i februar. Der skulle helst ikke ses noget gult, når den aktuelle måned er gået.