Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Om kirken

Her han du finde oplysninger om Bethlehemskirkens historie, ariktektur, ledelse, vision og organsiation.