Du kan kontakte menighedsrådet ved at sende en mail til menighedsrådsformand Ole Pihl på formandMR@bethlehemskirken.dk

Menighedsrådets medlemmer:
 
Formand
Ole Pihl
Rodosvej 58,1.
2300 Kbh. S
tlf.: 5052 9269
Se en præsentation af Ole Pihl fra 2016
 
Næstformand
Lise Lotte Sangild 
Nebbegårdsbakken 31
2400 Kbh. NV
tlf: 5080 2325 
 
Kasserer
Steen Ryhl-Nielsen
Tryggevældevej 64
2700 Brønshøj
tlf.: 6075 8732
 
Kontaktperson
Katja Bojsen
 
Medlem
Lisa List Nissen

Medlem
​Rebecca Okwera,
Hulgårdsvej 32
2400 Kbh NV
tlf.: 2561 1130
 
Sognepræst
Martin Drengsgaard
Åboulevard 18, 2. th., 2200 København N
2087 8657

 
Andenpræst (ansat af menighedssamfundet BF)

Erik Hviid Larsen
Veras Allé 22, st., 2720 Vanløse
2856 6233

   

 
Suppleanter til menighedsrådet
Dorte Kappelgaard
Mågevej 67 
2400 København NV
 
 
Kirkeværge (ikke medlem af MR)
Johan Kure-Biegel