Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

Klassisk kor

 

Frivilligt klassisk voksenkor

Cantate Domino Bethlemitica
 
Om koret
Blandet kor på 10-15 medlemmer. Plads til enkelte flere!
Korprøver: torsdag, kl. 1830 Aftensang.
Slutter normalt med Completorium
Velkommen i koret efter aftale med kantor: kantor@bethlehemskirken.dk eller personligt.
 
Repertoire: Gregoriansk, Anglikansk, Russisk og andet klassisk kirkemusik. Davids Psalmer efter forskellige sangmåder.
Koret er også kor for Københavns Vesperring. Se mere under http://www.bethlehemskirken.dk/festvesper-og-k%C3%B8benhavns-vesperring
 
Forudsætninger: God sangstemme, gerne korerfaring. Nodelæsning en fordel, men ikke krævet.
 
Henvendelse om optagelse til
Kantor Kim Thinggaard:
tlf.: 6146 5185  (normalt tirsdag-fredag kl. 11-12 og 13-14)
 

Påskenatskor 11. april 2020

(BENEDICTUS II)

 
er det kor, der synger ved påskenatsgudstjenesten, påskelørdag kl. 21 i Bethlehemskirken. Det sammensættes hvert år med de fire ansatte korister som grundstamme. Herudover deltager en del frivillige, bl.a. fra kirkens frivillige kor, men også andre er velkomne.
 
Forudsætninger
er en god sangstemme og gerne lidt erfaring fra tidligere korsang. Kendskab til noder er en fordel. En sangprøve må påregnes inden optagelsen
 
Forberedelse
Det er vigtigt at deltage i de prøver, der afholdes forud:
Lørdagene 29/2, 14/3 og 28/3 9.30-12
Torsdagene 5/3 og 19/3 kl. 19-21
 
Langfredag 10/4 kl. 12-14 - 
Påskenat 11/4 kl. 19-20.30 (Gudstjeneste kl. 21)
 
Prøver afholdes Tømrergade 9, 1. sal.
Det er bedst, om man kan deltage i alle prøver - dvs. mindst TO af lørdagsprøverne. og EN af torsdagsprøverne. Prøven Langfredag er obligatorisk.
 
Værker, der blev sunget i 2019
Jubilate - Thalben-Ball
9. Kerubhymne - Lomakin nr. 9
The Easter Song of Praise (Exultet) - R Shepard   Påskehymnen - samt div. liturg. sange.
Nodemateriale  kan udleveres fra første korprøve.

Korprøve