Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

BF's årsmøder

Dagsorden i følge vedtægterne til BF's årsmøde :

 

1. BF's Årsberetning og visioner for fremtiden 

2. Menighedsrådet orienterer

3. BF's regnskab fremlægges til godkendelse se regnskabet for 2018 her

4. Budget for kommende kalenderår fremlægges til godkendelse, budgettet for indeværende kalenderår justeres se budgetforslagene 2019/2020 her

5. Kaldelse af BFRs medlemmer:

Bess Serner-Pedersen, Ditte Pihl, Ellen Mollerup-Degn, Sebastian Hørlück, Søren Bladt

6. Kaldelse af præster: Martin Drengsgaard, Erik Hviid Larsen

7. Kaldese af BFs valgte menighedsrådsmedlemmer:

Katja Bojsen, Lisa List Nissen, Lise Lotte Sangild, Ole Pihl, Rebecca Okwera, Steen Ryhl-Nielsen samt Dorte Kappelgaard

8. Forslag fra medlemmer:

Der er kommet et forslag fra René Jensen vedrørende forslag til ændringer i vedtægterne. Vi skal ikke tage stilling til forslaget til ændringerne (se §7 i vedtægterne). Dette er en orientering og BFR vil tage ændringsforslagene op til behandling.

Se René Jensens forslag her.

9. Forelæggelse af vedtægtsændringer til godkendelse se forslaget her.

Forslaget handler om at rette §'erne til, således at vi kan tilknytte præster til kirken på meget lav kvote - f.eks. præster, der er ansat andets sted, men har brug for en kirkelig tilknytning (f.eks. organisationspræster). Det blev vedtaget på et ekstraordinært menighedsmøde i december 2018 - men der mødte for få medlemmer op, hvorfor vi gentager forslaget. Daværende ordlyd var en anelse anderledes - se her.

10. evt

Referat af BF's årsmøde 2019 find årsberetningen i menuen til venstre de andre bilag ses ovenfor

Referat af BF's årsmøde 2018

Referat af BF's årsmøde 2017

Referat af BF's årsmøde 2016

Referat af BF's årsmøde 2015

Referat af BF's årsmøde 2014

Referat af BF's årsmøde 2013

Menighedsdag

Der er ingen begivenheder.