Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bethlehemskirken
Vær mine efterfølgere! (Citat af Jesus)

BF's årsmøder

Dagsorden i følge vedtægterne til BF's årsmøde :

 

1. BF's Årsberetning og visioner for fremtiden - 

2. Menighedsrådet orienterer

3. BF's regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Budget for kommende kalenderår fremlægges til godkendelse, budgettet for indeværende kalenderår justeres 

5. Kaldelse af BFRs medlemmer:

Kandidaterne er:

Bess Serner-Pedersen, Dorte Kobbeltvedt, Elisabeth Stølen, Sabina Appiah, Søren Bladt samt Sebastian Hørlück, som suppleant

6. Kaldelse af præster: Kandidaterne er: Martin Drengsgaard, Erik Hviid Larsen

7. Kaldese af BFs valgte menighedsrådsmedlemmer:

Kandidaterne er:

Katja Bojsen, Lise Lotte Sangild, Mark Linberg-Christensen, Mira Helena Bergqvist, Ole Pihl og Steen Ryhl-Nielsen 

8. Forslag fra medlemmer:

9. Forelæggelse af vedtægtsændringer til godkendelse: 

  1.  Forslag vedr. lønsikring af BF's ansatte samt noget om opstilling af kandidater til BFR: René Jensen foreslog sidste år nogle §-ændringer. Renés oprindelige forslag kan ses her. BFR har behandlet foreslagene og vil hermed foreslå følgende ændringer: Se BFR's forslag her.
  2. Opløsning af foreningen: det står i BF's §'er, at vi i 2020 skal tage stilling til, om foreningen skal opløses. BFR foreslår at vi fortsætter, idet foreningen står for at aflønne flere medarbejdere, som arbejder for kirkens liv og vækst. Ingen forening ingen medarbejdere.

10. evt

Referat af BF's årsmøde 2020 - find årsberetning, regnskab 2019 og budgetforslag 2020 og 2021 i disse link

Referat af BF's årsmøde 2019 find årsberetningen i menuen til venstre de andre bilag ses ovenfor

Referat af BF's årsmøde 2018

Referat af BF's årsmøde 2017

Referat af BF's årsmøde 2016

Referat af BF's årsmøde 2015

Referat af BF's årsmøde 2014

Referat af BF's årsmøde 2013

Menighedsdag

Der er ingen begivenheder.